Ngành tiêu biểu năm 2015: Ngành tiện ích gặp khó khăn về thủy lợi và biến động tỷ giá

18-03-2021 06:00
Năng lượng điện là lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế, được sự hỗ trợ của Chính phủ nhưng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp năng lương năm 2015 gặp nhiều khó khăn. Mặc dù kết quả kinh doanh sụt giảm nhưng giá cổ phiếu doanh nghiệp trong ngành có xu hướng tăng do nhà đầu tư kỳ vọng vào hoạt động đầu tư mở rộng của doanh nghiệp trong ngành.

Ngành tiêu biểu năm 2015: Cổ phiếu ngành dệt may phá đỉnh trước tác động của các Hiệp định thương mại

04-03-2021 06:00
Năm 2015, Hiệp định thương mại tạo động lực cho doanh nghiệp dệt may tăng trưởng. Gia tăng thị phần và lợi nhuận khi chi phí thuế xuất khẩu được miễn giảm đáng kể đối với các nước trong đối tác.