Phạm Thị Minh Hòa

Phạm Thị Minh Hòa

Sinh viên trường Tài chính - Marketing
Chuyên ngành: Thương mại quốc tế
Trần Thị Xuân Tiên

Trần Thị Xuân Tiên

Sinh viên trường Đại học Ngân hàng
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Cao Văn Thạch

Cao Văn Thạch

Sinh viên trường Đại học Ngân hàng
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Trà My

Phạm Thị Trà My

Sinh viên trường Đại học Ngân hàng
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Đào Việt Phúc

Đào Việt Phúc

Sinh viên trường Đại học Ngân hàng
Chuyên ngành: Quản lý chuỗi cung ứng
Nguyễn Thị Kiều Trâm

Nguyễn Thị Kiều Trâm

Sinh viên trường Đại học Ngân hàng
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Trần Thị Thanh Thúy

Trần Thị Thanh Thúy

Sinh viên trường Đại học Nông Lâm
Chuyên ngành: Quản trị tài chính
Phạm Thị Như Quỳnh

Phạm Thị Như Quỳnh

Sinh viên trường Đại học Ngân hàng
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Hoàng Hồ Hữu Huy

Hoàng Hồ Hữu Huy

Sinh viên trường Đại học The People
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Lương Hữu Trọng

Lương Hữu Trọng

Sinh viên trường Đại học Ngân hàng
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Thảo

Sinh viên trường Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế
Vũ Thị Lan Anh

Vũ Thị Lan Anh

Sinh viên trường Đại học Ngân hàng
Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế