Trần Thị Thanh Thúy

Trần Thị Thanh Thúy

Trần Thị Thanh Thúy

Thông tin

 • Trường: Đại học Nông Lâm
 • Chuyên ngành: Quản trị tài chính

Với tình hình học tập của bản thân hiện đang là sinh viên năm nhất Chuyên ngành Quản trị Tài chính Tôi mong muốn mình được xếp vào thực tập tại các vị trí liên quan đến tài chính, hay trong tương lai Tôi muốn hướng đến những công việc như chuyên viên phụ trách tài chính hay phân tích tài chính.

Trong ngắn mục tiêu của Tôi là tìm hiểu, học hỏi, biết nhiều kỹ năng hơn về những lĩnh vực liên quan đến ngành học để phát triển bản thân. Trong dài hạn Tôi muốn bản thân mình làm thật tốt trong lĩnh vực này.

Qua khóa học, Tôi nhận thấy bản thân có thế mạnh về mảng thiết kế, có thể sử dụng các chức năng trong excel.

Đánh giá kỹ năng Năng lực
(thang 5)
 • Trình bày đồ thị
  2
 • Thiết kế chuyên nghiệp
  4
 • Tìm kiếm thông tin
  3
 • Làm việc nhóm
  3
 • Viết báo cáo
  3
 • Quản lý dữ liệu
  3

Tham khảo sản phẩm của ứng viên