Vũ Thị Lan Anh

Vũ Thị Lan Anh

Vũ Thị Lan Anh

Thông tin

 • Trường: Đại học Ngân hàng
 • Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế

Với một tinh thần cầu tiến, ham học hỏi., tôi muốn học được nhiều điều mới để hoàn thiện bản thân mình, từ đó giúp đỡ cho Doanh nghiệp. Tôi cũng có kiến thức chuyên ngành liên quan đến ngành Kinh tế quốc tế, hy vọng rằng sẽ giúp đỡ được Doanh nghiệp trong tương lai.

Đánh giá kỹ năng Năng lực
(thang 5)
 • Trình bày đồ thị
  2
 • Thiết kế chuyên nghiệp
  4
 • Tìm kiếm thông tin
  3
 • Làm việc nhóm
  3
 • Quản lý dữ liệu
  3

Tham khảo sản phẩm của ứng viên