Phạm Thị Như Quỳnh

Phạm Thị Như Quỳnh

Phạm Thị Như Quỳnh

Thông tin

 • Trường: Đại học Ngân hàng
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Một tinh thần luôn học hỏi và tìm kiếm những cơ hội để tích luỹ kinh nghiệm, tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Và là một sinh viên đang theo học chuyên ngành tài chính - ngân hàng, tôi mong muốn trong tương lai trở thành một chuyên viên tài chính. Với những kỹ năng đã và đang tích luỹ được tôi nghĩ bản thân phù hợp với các công việc liên quan đến xử lý dữ liệu excel, thiết kế và lập báo cáo hy vọng có thế được góp sức vào công việc chung của doanh nghiệp.

Đánh giá kỹ năng Năng lực
(thang 5)
 • Trình bày đồ thị
  2
 • Thiết kế chuyên nghiệp
  4
 • Tìm kiếm thông tin
  3
 • Pitching vấn đề
  3
 • Quản lý dữ liệu
  4

Tham khảo sản phẩm của ứng viên