Hoàng Hồ Hữu Huy

Hoàng Hồ Hữu Huy

Hoàng Hồ Hữu Huy

Thông tin

 • Trường: Đại học The People
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Tình trạng: Sinh viên năm 2

Trong tương lai, tôi muốn trở thành một nhà định tài chính. Để đạt được mục tiêu nghề nghiệp trên, tôi đã bắt đầu bằng việc trở thành đại lý bảo hiểm. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục đào sâu kiến thức và mở rộng kĩ năng nghề nghiệp của mình sang các lĩnh vực liên quan như ngân hàng và chứng khoán.

Thế mạnh của tôi là các kĩ năng sử dụng các công cụ phục vụ trong công việc (Powerpoint, Excel, Canva), kĩ năng thiết kế, sắp xếp và quản lý công việc. Tôi có kiến thức chuyên môn về tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân.

Đánh giá kỹ năng Năng lực
(thang 5)
 • Trình bày đồ thị
  3
 • Thiết kế chuyên nghiệp
  3
 • Pitching vấn đề
  2
 • Quản lý dữ liệu
  3

Tham khảo sản phẩm của ứng viên