Sự thống trị của hệ thống ngân hàng thương mại trên thị trường vốn

12-04-2021 06:00
Những sự kiện bất ổn ở Hong Kong khiến dư luận đặt ra câu hỏi liệu có cơ hội nào cho Việt Nam tận dụng thu hút dòng vốn quốc tế để hình thành trung tâm tài chính, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn dịch chuyển của các doanh nghiệp FDI từ Trung Quốc.

Vai trò quỹ dự trữ ngoại hối đối với Việt Nam

29-03-2021 06:00
Bộ Tài chính Mỹ dán nhãn thao túng tiền tệ đối với Việt Nam là tiêu đề nổi bậc trên khắp các mặt báo trong thời gian qua. Theo đó, Việt Nam vi phạm cả ba tiêu chí theo các Đạo luật được ban hành từ Mỹ liên quan đến các vấn trong việc theo dõi tỷ giá hối đoái với các quốc gia đối tác thương mại của Mỹ.

Vai trò của nợ vay trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam

15-03-2021 06:00
Tăng trưởng kinh tế dựa vào việc gia tăng vốn bằng các gia tăng nợ vay chính là con đường mà các quốc gia Châu Á lựa chọn, Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.

Đằng sau các con số tăng trưởng xuất khẩu cao của Việt Nam

01-03-2021 06:00
Việt Nam nổi lên như một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm khi đạt mức xuất siêu kỷ lục với 19 tỷ USD trong năm 2020. Tuy nhiên, đằng sau con số đó không thực sự như mọi người nghĩ.