Quản lý hàng tồn kho trong lĩnh vực bán lẻ (Phần 1)

Quản lý hàng tồn kho là một trong những yếu tố sống còn của lĩnh vực phân phối và bán lẻ hàng tiêu dùng. Trong nội dung này chúng ta sẽ so sánh mô hình kinh doanh của một đơn vị phân phối và một đơn vị bán lẻ để từ đó rút ra sự khác nhau trong quá trình quản lý hàng tồn kho của hai mô hình.

Tầm quan trọng của việc hiểu bản chất hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Việt Nam

Việc hiểu được bản chất của hiệu quả sử dụng vốn là yếu tố rất quan trọng để doanh nghiệp có thể đánh giá và xác định những định hướng trong việc quản trị tài chính cho doanh nghiệp để đem lại những hiệu quả kinh doanh nhất định.

Khi nào doanh nghiệp nên vay nợ?

Bên cạnh những lợi ích mà việc vay nợ mang lại thì việc vay nợ sẽ không hẳn là một việc tốt cho doanh nghiệp nếu như thời điểm vay nợ không hợp lý. Vậy khi nào thì doanh nghiệp nên vay nợ?

Nợ vay và câu chuyện của doanh nghiệp

Nợ vay giúp doanh nghiệp giải quyết được các nhu cầu thiếu vốn, làm tăng mức sinh lời cho doanh nghiệp trong điều kiện sử dụng hiệu quả. Tuy nhiên, đây sẽ là “con dao 2 lưỡi” nếu doanh nghiệp không có những phương pháp quản lý tốt khoản nợ vay cho doanh nghiệp mình.

Các vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm khi sử dụng nợ

Sử dụng nợ vay trong kinh doanh rất phổ biến với các doanh nghiệp Việt Nam nhưng làm cách nào để doanh nghiệp có thể lựa chọn mức độ sử dụng nợ hợp lý cho doanh nghiệp của mình và đâu sẽ là những yếu tố doanh nghiệp cần quan tâm để đưa ra quyết định?

Các quyết định tài chính của một doanh nghiệp sẽ có tác động như thế nào?

Doanh nghiệp luôn phải đưa ra các quyết định tài chính trong quá trình hoạt động và phát triển. Vậy những quyết định này có vai trò và tác động ra sao đối với doanh nghiệp trong việc tạo ra giá trị cho cổ đông?