Hiệu quả hoạt động liệu có nên là tiêu chí theo đuổi cho sự phát triển bền vững

Đại dịch Covid-19 đưa nhiều doanh nghiệp đến trước bờ vực phá sản, đặc biệt là những doanh nghiệp không có đủ sự chuẩn bị cả về chuyên môn và năng lực tài chính. Để vượt qua những giai đoạn khó khăn như hiện tại, doanh nghiệp cần có định hướng và chiến lược phát hợp lý, liệu hiệu quả có phải là tiêu chí đáng theo đuổi cho chiến lược phát triển dài hạn?