Việc thay đổi chính sách của những công ty công nghệ, góc nhìn từ Microsoft

        Nhiều doanh nghiệp công nghệ thường xem việc trả cổ tức là một dấu hiệu cho thấy các giai đoạn tăng trưởng hấp dẫn của các doanh nghiệp sắp kết thúc hoặc thực sự đã kết thúc. Nói cách khác, các doanh nghiệp công nghệ có xu hướng tin rằng lợi nhuận của họ có thể được sử dụng tốt hơn để tài trợ cho các mục tiêu tăng trưởng.

Tóm lược:

  • Cách các công ty công nghệ sử dụng tiền
  • Khi nào các công ty công nghệ trả cổ tức

        Cổ tức chỉ nên trả trong trường hợp không còn mục đích sử dụng hợp lý khác. Đó là lý do tại sao cổ tức có mối liên quan nhiều hơn với những lĩnh vực trưởng thành như chăm sóc sức khỏe, công nghiệp, và hàng hóa ổn định như Coca Cola và Exxon Mobil Corp, hơn lĩnh vực công nghệ.

        Một lý do chính là các doanh nghiệp công nghệ thường cần tài trợ cho việc mua lại và thường tìm cách tiếp tục phát triển bằng cách nắm bắt những cải tiến mới tốt nhất và sáng giá nhất nhất. Ví dụ như Faccbook đã mua lại ứng dụng nhắn tin WhatsApp năm 2014, Apple mua lại Shazam năm 2018 và Beat năm 2014. Google cũng mua lại Nest Labs trong năm 2014.

        Doanh nghiệp cũng cần có sẵn tiền mặt phòng trong trường hợp gặp sự cố hoặc cần thiết để thay đổi nhanh chóng theo sự thay đổi trong ngành, sự thay đổi có thể xảy ra rất nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ so với các lĩnh vực khác an toàn hơn như công nghệp hoặc ngành tiện ích.

Biểu đồ giá cổ phiếu Microsoft

Nguồn: Bloomberg

       Kể từ ngày giao dịch đầu tiên từ 1986 đến năm 2003 Microsoft không hề trả cổ tức. Tuy nhiên, Microsoft đã tích lũy được lượng tiền mặt khổng lồ (43 tỷ đô la trong 17 năm). Năm 2004 lần đầu tiên tập đoàn thông báo sẽ trả đến 75 tỷ đô la cổ tức cho cổ đông. Microsoft đã gia tăng tỷ lệ thanh toán cổ tức cho cổ đông trong 16 năm liên tiếp.

      Cổ phiếu Microsoft từ một cổ phiếu công nghệ truyền thống dành cho những nhà đầu tư dài hạn đã trở thành một cổ phiếu trả mức thu nhập cho cổ đông, qua đó đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư giá trị, những người đầu tư vào cổ phiếu Microsoft cho kế hoạch hưu trí của mình.  Mình dù mức tỷ suất cổ tức của công ty chỉ vào khoảng 1,2% tính theo mức giá hiện hành nhưng thực tế giá cổ phiếu đã tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng 4 năm qua.

      Trong vòng 5 năm qua mức cổ tức của Microsoft đã tăng hơn 50% và người ta có thể hoàn toàn tin rằng mức cổ tức sẽ tiếp tục gia tăng bởi vì doanh nghiệp có một nền tảng kinh doanh vững chắc. Những nhà đầu tư không thể yêu cầu những gì tốt hơn thế. Các nhà đầu tư có được một doanh nghiệp có danh thu ổn định hàng kỳ, các sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu mà khách hàng cần. Chính những sự kết hơp đó đã đem đến sự tăng trưởng vững chắc, một kết quả mà có thể dự đoán được trước và mức chi trả cổ tức ổn định.

Lịch sử chi trả cổ tức Microsoft

Nguồn: Bloomberg