Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và câu chuyện của PVD

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ có thể có lợi cho nhà đầu tư khi nền giá thấp hơn sẽ có thể củng cố xu hướng tăng giá cho cổ phiếu. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp thì việc các doanh nghiệp chuyển từ trả cổ tức sang tiền mặt có thể cho thấy hoạt động kinh doanh chính hay khả năng tạo tiền của doanh nghiệp gặp vấn đề.

Việc thay đổi chính sách của những công ty công nghệ, góc nhìn từ Microsoft

Nhiều doanh nghiệp công nghệ thường xem việc trả cổ tức là một dấu hiệu cho thấy các giai đoạn tăng trưởng hấp dẫn của các doanh nghiệp sắp kết thúc hoặc thực sự đã kết thúc. Nói cách khác, các doanh nghiệp công nghệ có xu hướng tin rằng lợi nhuận của họ có thể được sử dụng tốt hơn để tài trợ cho các mục tiêu tăng trưởng.

Ngược dòng sự kiện, năm 2015 và cổ tức đặc biệt của KDC

Doanh nghiệp CP Kinh Đô (Mã cổ phiếu: KDC) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bánh, kẹo và kem. Giai đoạn trước năm 2015, KDC là doanh nghiệp cổ phần tư nhân có hiệu quả hoạt động hàng đầu trên thị trường so với các doanh nghiệp niêm yết còn lại.

Các quyết định tài chính của một doanh nghiệp sẽ có tác động như thế nào?

Doanh nghiệp luôn phải đưa ra các quyết định tài chính trong quá trình hoạt động và phát triển. Vậy những quyết định này có vai trò và tác động ra sao đối với doanh nghiệp trong việc tạo ra giá trị cho cổ đông?