Bản chất của mức sinh lời từ đầu tư

Chưa bao giờ đồng loạt các kênh đầu tư tài chính phổ biến đều gặp khó khăn như hiện nay, từ cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, cho đến tiền số… Nó khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về đâu là nguồn gốc của mức sinh lời từ các kênh đầu tư này để đưa ra những kỳ vọng phù hợp trong tương lai.

Cần trả thị trường trái phiếu về đúng bản chất

Sự phát triển quá nóng của thị trường trái phiếu Việt Nam trong những năm qua đã để lại những hệ lụy có thể kéo dài. Đã đến lúc chúng ta có cái nhìn rõ hơn về vai trò của thị trường trái phiếu nội địa để có thể phát triển bền vững trong tương quan với các thị trường trái phiếu khác trong khu vực và quốc tế.

Ai đang nắm giữ phần lớn trái phiếu doanh nghiệp

Những diễn biến tiêu cực trong các đợt phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp đang cho thấy rủi ro của nhà đầu tư cá nhân khi tham gia vào thị trường trái phiếu lớn như thế nào. Trong phạm vi bài viết này thì tác giả sẽ thống kê quy mô nắm giữ các loại trái phiếu của các nhóm nhà đầu tư trên thị trường để xem rủi ro đang thực sự rơi vào nhóm nhà đầu tư nào.

Nghịch lý lãi suất trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong lịch sử năm 2021. Những cảnh báo về rủi ro bong bóng trên thị trường này đang được nhiều chuyên gia nhắc đến, đặc biệt là khi vấn đề định giá cho mức lãi suất trái phiếu vẫn đang còn nhiều bất cập.

Ngành tiêu biểu năm 2021: Hoạt động phát hành TPDN ngành BĐS 6T2021 và mối quan hệ với ngân hàng

Ngành bất động sản tìm đến kênh huy động trái phiếu để tái cơ cấu nợ ngân hàng trong giai đoạn dịch Covid-19.

Năm 2020: Thực trạng việc định giá trái phiếu doanh nghiệp ở thị trường Việt Nam

Không ít người trong chúng ta nhận được các cuộc gọi từ các công ty môi giới để chào bán các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất từ 10%-14%... Mức sinh lời hấp dẫn là vậy nhưng câu hỏi đặt ra tính an toàn về loại hình đầu tư của loại hình này như thế nào so với mức lãi suất.