Cố vấn tài chính cũng quan trọng như bác sĩ gia đình

Những diễn biến của những tháng đầu năm 2023 cho thấy năm nay có thể vẫn sẽ là một năm khó khăn đối với thị trường tài chính. Bất động sản đóng bang, trái phiếu đầy những tin đồn, nhà đầu tư hoang mang… Chưa bao giờ vai trò của một thị trường những người hành nghề cố vấn tài chính đối với các nhà đầu tư cá nhâ n lại trở nên cần thiết như vậy.

Nếu chỉ có tư duy chiến lược thì khó mong tới đích

Một quan sát mà mọi người đều nhận ra là có những ý tưởng rất hay và dường như rất phù hợp, nhưng khi triển khai thì lại thất bại. Ý tưởng là điểm khởi đầu, nhưng chính khả năng triển khai lại là yếu tố quyết định thành công. Việc không nhận thức đầy đủ hoặc chưa quan tâm đúng mức về tư duy và năng lực vận hành sẽ khiến chúng ta mãi mắc kẹt trong các ý tưởng.

Thay đổi tư duy để định vị lại cho tương lai

Năm 2021 chắc chắn là một năm vô cùng đặc biệt, không chỉ ở bình diện toàn cầu, đối với xã hội Việt Nam, mà còn đối với mỗi cá nhân chúng ta. Những gì diễn ra trong một năm qua đang đặt ra rất nhiều câu hỏi còn đó về thời cuộc và định hướng phát triển mà Chính phủ, doanh nghiệp và mỗi cá nhân cần chọn một lời giải trước bối cảnh bình thường mới sắp tới.

Đằng sau câu chuyện thu nhập thụ động

Một trong những vấn đề mà rất nhiều người thường đặt câu hỏi đó là làm thế nào để tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Tiếng Anh còn được gọi là “Passive Income”. Khái niệm  được phổ biến trong 10 năm gần đây liên quan đến xu hướng sách tài chính cá nhân từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam.

Tư duy đa chiều (Phần cuối)

Một ví dụ nữa để cho thấy bạn cần hết sức thận trọng trong việc sử dụng các dữ liệu vĩ mô trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Biểu đồ bên dưới thể hiện mức tăng trưởng tín dụng biến động qua các tháng trong năm như thế nào. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) luôn đặt ra một mức tỷ lệ tăng trưởng mục tiêu cho nền kinh tế, trên cơ sở đó sẽ là chỉ tiêu cho hệ thống ngân hàng thương mại. Như chúng ta có

Tư duy đa chiều (P2)

Việc phát triển tư duy đa chiều cho người lao động đặc biệt rất quan trọng đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam trong bối cảnh cần phải thay đổi vị trí trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Muốn phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao như tài chính và tư vấn tài chính cá nhân thì chúng ta cần những con người có khả năng tư duy phức tạp trong việc giải quyết các nhu cầu cấp cao.