Ngành tiêu biểu năm 2021: Câu chuyện lợi nhuận của ngành ngân hàng

Ngành ngân hàng là một trong những ngành hiếm hoi tăng trưởng lợi nhuận trong gian đoạn dịch Covid-19. Do có sự dịch chuyển cơ cấu lợi nhuận, đồng thời tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng ngày càng cao đã tạo nền cho ngành ngân hàng phát triển trong giai đoạn tới sau dịch bệnh.