Điều gì xảy ra nếu bỏ room tín dụng?

Việc bỏ room tín dụng có thể hạn chế vai trò định hướng nguồn vốn của NHNN so với hiện tại, qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tín dụng của nền kinh tế trong tạo ra tăng trưởng. Những hệ lụy tiềm tàng sẽ có thể phá vỡ tính ổn định đang có mà room tín dụng đang tạo ra trong suốt một thập niên qua.

Vì sao Việt Nam vẫn cần ‘room’ tín dụng?

Đặc thù ở Việt Nam, room tín dụng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Một công cụ, tuy không phải là hiệu quả nhất, nhưng nếu đã, đang vận hành tốt thì nên thận trọng khi nghĩ về sự thay đổi, đặc biệt là tính thời điểm.

Mô hình kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á (P.cuối): Lĩnh vực sản xuất không thể phát triển ở mức cao

Không phát triển các chính sách cải cách ruộng đất mạnh mẽ, quyền lực và tài sản không được chuyển từ địa chủ sang người làm thuê. Dẫn đến thiếu vắng tầng lớp tiêu thụ tại khu vực nông thôn của các nước Đông Nam Á.

Mô hình kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á (P.6) Vai trò hạn chế của các chính phủ

Nếu Philippines, Indonesia và Malaysia là ví dụ đầu tiên về các quốc gia có cải cách ruộng đất thất bại thì Thái Lan hầu như không diễn ra cải cách ruộng đất.

Mô hình kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á (P.5): Tham nhũng lan rộng

Giống như Philippines, Indonesia đã cố gắng thực hiện cải cách ruộng đất nhưng tham nhũng từ tất cả các cấp chính phủ đã cản trở quá trình này

Mô hình kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á (P.4): Những người nắm giữ đất đai

Tại các nền kinh tế Đông Bắc Á, địa chủ đã bị tước đoạt ruộng đất và thậm chí đôi khi bị giết để cuộc cải cách có thể diễn ra triệt để nhất. Nhưng tại khu vực Đông Nam Á, các địa chủ đóng vai trò là nhà độc tài địa phương và nắm quyền lực của họ thông qua vũ lực, làm cản trở tiến trình cải cách ruộng đất.