Đằng sau việc hàng loạt doanh nghiệp F&B vỡ trận hé lộ những vấn đề kinh tế vĩ mô

F&B luôn luôn được xem là ngành hấp dẫn để đầu tư vì mô hình kinh doanh nhìn khá đơn giản. Trên thực tế đây là ngành nghề có sức cạnh tranh khó liệt, dễ kinh doanh nhưng cũng rất dễ đóng cửa.