Cổ phiếu tiêu biểu năm 2019: Sức hút đầu tư của cổ phiếu D2D trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn

Cùng với xu hướng phát triển ổn định và tăng trưởng của ngành bất động sản khu công nghiệp trong năm 2019, cổ phiếu D2D đã trở thành một trong những điểm sáng thu hút đầu tư

Cổ phiếu tiêu biểu năm 2018: Những yếu tố thúc đẩy cổ phiếu VIC tăng trưởng mạnh trong năm

Nhờ kết quả kinh doanh thuận lợi được hỗ trợ từ nhiều yếu tố giúp cổ phiếu VIC trở thành một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn tăng trưởng cao nhất năm 2018