Tại sao có website này?

       Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa bước sang tuổi thứ 20 và so với giai đoạn 10 năm đầu tiên thì nhận thức của nhà đầu tư về chứng khoán như một kênh đầu tư sinh lời cả trong ngắn và dài hạn đã thay đổi rất lớn. Nếu như thế hệ 7x từng xem bất động sản như một kênh đầu tư độc tôn thì giờ đây những nhà đầu tư trẻ hơn đã dần quen với sự lựa chọn cổ phiếu. Tuy nhiên, việc đầu tư không phải lúc nào cũng mang lại kết quả đầu tư tốt cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân. Theo chúng tôi có 3 lý do chính dẫn đến kết quả trên:

       Thứ nhất, chúng ta thường không xác định rõ mục tiêu đầu tư ngay từ ban đầu. Ở các thị trường phát triển thì hoạt động đầu tư được thực hiện bởi những đơn vị chuyên nghiệp, ở đó nhà đầu tư cá nhân thường được tư vấn thông qua các đơn vị tư vấn và sẽ ủy thác số tiền đầu tư cho các quỹ đầu tư với nhiều chính sách đầu tư khác nhau. Những đơn vị này sẽ hiểu được rằng số tiền đầu tư của các cá nhân nên được phân bổ như thế nào để phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư. Khi đó việc đầu tư sẽ xoay quanh việc tìm kiếm các tài sản phù hợp để đạt mục tiêu tài chính chứ không phải là quá trình mua bán cổ phiếu.

Biểu đồ: Mô hình quản lý tài chính

       Thứ hai, chúng ta chưa dành thời gian để đào sâu vào bản chất của loại tài sản mình đang đầu tư. Đầu tư vào cổ phiếu không phải chỉ là sự đầu tư vào một tờ giấy mang tên “cổ phiếu” mà đằng sau đó là hoạt động và triển vọng kinh doanh của một doanh nghiệp. Để có thể lựa chọn những cổ phiếu cũng đồng nghĩa với việc lựa chọn được những doanh nghiệp tiềm năng, dựa trên những triển vọng của nền kinh tế. Để có thể có lợi thế trong việc lựa chọn doanh nghiệp thì chúng ta cần hiểu được những đặc thù trong sự vận hành của nền kinh tế.

Biểu đồ: Cấu trúc vận hành của nền kinh tế

       Thứ ba, chúng ta ít xem quá trình đầu tư cũng là quá trình phát triển bản thân. Nhà đầu tư thường không lựa chọn một phương pháp đầu tư của riêng mình, mà ở phương pháp đầu tư đó tập trung vào các yếu tố cơ bản như chúng ta đã phân tích ở bước trên. Phương pháp đầu tư phù hợp là một phương pháp mà chúng ta có thể kiểm nghiệm và hoàn thiện theo thời gian.

Biểu đồ: Phương pháp phân tích

       Chính vì lý do đó mà chúng tôi đã cố gắng xây dựng một website để chia sẻ những kiến thức và phương pháp phân tích dựa trên những đặc thù trong cấu trúc nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp cho độc giả một hệ thống phân tích mà các bạn đã theo dõi về lý luận trong cuốn sách “Giải mã” cũng như quá trình kiểm tra thực nghiệm với cuốn sách “20 năm lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam”. Cuối cùng, chúng tôi muốn thông qua website này để có thể truyền tải những thông điệp và sự thay đổi của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua cũng như giai đoạn sắp tới đến độc giả, điều này sẽ rất quan trọng với các bạn trong vai trò là những nhà đầu tư cá nhân.

Chia sẻ: