Bước 5: Phương pháp đầu tư thông qua dõi dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết

         So với mô hình phân tích top-down trong phân tích cơ bản, thì phương pháp phân tích được trình bày trong cuốn sách này cũng có những điểm tương tự. Nếu việc phân tích top-down sẽ bắt đầu từ nền kinh tế vĩ mô, đến triển vọng của các ngành nghề sau đó đến cơ hội đầu tư của từng doanh nghiệp cụ thể trong ngành, thì phương pháp phân tích được đề xuất ở đây cũng thực hiện việc xem xét dòng vốn huy động và đầu tư của nhiều doanh nghiệp tương tự như vậy. Ưu điểm vượt trội trong cách tiếp cận này là chúng ta sẽ sử dụng những chỉ tiêu hoạt động đầu tư và huy động vốn của doanh nghiệp niêm yết, để thực hiện cho cả việc phân tích vĩ mô và phân tích ngành. Tập hợp hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết trong một ngành sẽ đại diện cho xu hướng đầu tư chung của ngành. Tương tự như vậy, tập hợp hoạt động đầu tư của các ngành nghề khác nhau sẽ đại diện cho xu hướng hoạt động đầu tư chung của nền kinh tế.

         Dựa trên cách tiếp cận này, giúp chúng ta vượt qua những diễn giải trừu tượng của các biến số vĩ mô trong tác động đến ngành và doanh nghiệp, đồng thời cũng giúp chúng ta vượt qua những đặc điểm đặc thù củahoạt động kinh tế thực vốn bị ảnh hưởng của doanh nghiệp FDI, vốn không liên quan đến hoạt động niêm yết trên thị trường chứng khoán.

         Quy trình phân tích sẽ được thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Đánh giá chuyển động thị trường vốn khu vực và Việt Nam, tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và vận động của thị trường chứng khoán

         Dòng vốn mới đang chảy vào nền kinh tế theo từng quý, sẽ được ước tính từ việc theo dõi dòng vốn huy động từ các doanh nghiệp niêm yết để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Dòng vốn huy động tăng lên hay giảm đi cho thấy sự lạc quan hay thận trọng của các chủ doanh nghiệp và những nhà đầu tư góp vốn cổ phần vào những doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung. Mức tăng giảm giá trong quá khứ trên thị trường chứng khoán có một mối quan hệ mật thiết với mức huy động vốn của thị trường. Trong những giai đoạn thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt thì việc huy động vốn của các doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn.

         Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn ở chiều ngược lại thì chúng ta sẽ thấy việc theo dõi dòng vốn huy động sẽ là một biến dự báo để giúp chúng ta đánh giá về xu hướng của thị trường. Việc một thị trường chứng khoán có dòng vốn huy động tăng trưởng nhanh so với những năm trước sẽ cho thấy những kỳ vọng vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng trên thị trường. Khi doanh nghiệp nhận vốn thì những dự án đầu tư mở rộng cũng như việc gia tăng hàng tồn kho sẽ được triển khai, từ đó tạo ra sự gia tăng trong hiệu quả của doanh nghiệp trong dài hạn.

         Cuối cùng, những dòng vốn huy động của một thị trường sẽ đảm bảo liệu xu hướng tăng giá trong ngắn hạn của thị trường có tiếp tục được kéo dài hay không. Việc theo dõi tốc độ luân chuyển của dòng vốn vào một thị trường cũng như hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp nói chung trên sàn chứng khoán sẽ cho chúng ta thấy sự gắn bó mật thiết giữa hoạt động kinh tế thực, thị trường tài chính và các hoạt động giao dịch chứng khoán

Biểu đồ: Huy động vốn của thị trường và hoạt động kinh tế thực

Bước 2: Lựa chọn các ngành đang được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của thị trường vốn

         Trong bước này, chúng ta sẽ lựa chọn các ngành có sự tăng trưởng về dòng vốn đầu tư mới kèm theo đầu tư vào sản xuất kinh doanh để tạo ra tăng trưởng doanh thu, và lợi nhuận cho doanh nghiệp trong thời gian tới. Dòng vốn đầu tư mới bao gồm cả vốn vay từ ngân hàng, vay từ thị trường vốn và vốn cổ phần từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông cũ và mới.

         Chúng ta sẽ xem được xu hướng biến động của dòng vốn vào các ngành tại Việt Nam. Việc đánh giá dòng vốn chảy vào từng ngành trên thị trường cho chúng ta một góc nhìn toàn cầu về xu hướng vận động của các nhóm ngành.

         Mô hình hoàn toàn có thể mở rộng tạo ra việc đánh giá dòng vốn chảy vào những ngành nghề ở thị trường tài chính của nhiều nước trong khu vực.

Biểu đồ: Huy động vốn của ngành và giá cổ phiếu

Bước 3: Lựa chọn cổ phiếu cổ phiếu phù hợp với xu hướng

         Tại bước 3, bằng các dữ liệu tài chính quý, chúng ta có thể thấy lịch sử biến động các dòng vốn chảy vào doanh nghiệp và việc doanh nghiệp sử dụng vốn để đầu tư mua sắm tài sản phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Chia sẻ: