Cổ phiếu tiêu biểu năm 2015: TPP mang lại cơ hội cho TNG như thế nào?

Năm 2015 là năm mở ra rất nhiều cơ hội cho ngành dệt may nói chung và các doanh nghiệp trong ngành như TNG nói riêng. Tiềm năng từ các hiệp định thương mại mang lại cho ngành triển vọng rất lớn và vẫn là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế Việt Nam.