Cổ phiếu ngân hàng ảnh hưởng đến chỉ số chứng khoán như thế nào?

Một chỉ số tốt nghĩa là chỉ số đó phản ánh được mức biến động chung của thị trường. Nếu xét bởi tiêu chí đó thì thị chỉ số VN index lại đang không là một đại diện tốt cho thị trường khi mà các cổ phiếu có vốn hóa lớn chiếm tỷ trọng rất lớn.

Tóm lược

  • Chỉ số VN index đại diện cho biến động của tất cả các cổ phiếu đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM
  • Giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam đang tập trung nhiều vào các nhóm ngành tài chính (bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và bất động sản) với sự thống trị của các cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu bất động sản.
  • Thông thường thì nhóm cổ phiếu ngân hàng thường cùng tăng hoặc cùng giảm, thông qua đó tác động rất nhiều đến mức độ biến động chứng khoán mỗi ngày giao dịch.

Thị trường chứng khoán có hàng ngàn cổ phiếu và mỗi ngày đều có các cổ phiếu tăng giảm khác nhau nên không dễ dàng đánh giá xu hướng chung của thị trường là đang tăng hay đang giảm nếu chỉ nhìn vào sự biến động như vậy. Thế là người ta tạo ra các chỉ số chứng khoán để giúp nhà đầu tư có thể đánh giá được những xu hướng chung của thị trường. Tại Việt Nam, chỉ số VN index đại diện cho biến động của tất cả các cổ phiếu đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM. Chỉ số VN index tăng thể hiện xu hướng tăng đang là xu thế chủ đạo trong một ngày giao dịch hoặc một giai đoạn nhất định của thị trường. Mỗi ngày bạn dựa trên các chỉ số trên để ra các quyết định nhưng ít nhất bạn cần phải hiểu được các vấn đề nội tại của chỉ số đó.

      Thông thường thì các chỉ số chứng khoán được xây dựng theo tỷ trọng dựa trên giá trị vốn hóa, tức là những công ty có quy mô vốn hóa lớn thì sẽ có mức tỷ trọng lớn trong cách tính sự thay đổi của chỉ số chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không ngoại lệ khi dựa vào cách tính này để xây dựng các chỉ số. Với cách tính này thì khi đó một công ty có tỷ trọng vốn hóa lớn biến động thì biến động của cổ phiếu đó sẽ có mức tác động lớn vào biến động chung của thị trường.

      Một chỉ số tốt nghĩa là chỉ số đó phản ánh được mức biến động chung của thị trường. Nếu xét bởi tiêu chí đó thì thị chỉ số VN index lại đang không là một đại diện tốt cho thị trường khi mà các cổ phiếu có vốn hóa lớn chiếm tỷ trọng rất lớn. Thống kê gần đây nhất cho thấy mặc dù VN index có hơn 350 công ty, tuy nhiên top 20 cổ phiếu lớn nhất sàn chứng khoán đã chiếm hơn 70% giá trị vốn hóa của thị trường và hơn 300 công ty còn lại chỉ chiếm có 30% giá trị vốn hóa. Việc vốn hóa tập trung nhiều vào các cổ phiếu lớn như vậy thì chỉ các cổ phiếu có vốn hóa lớn tăng giá sẽ có thể đẩy thị trường tăng giá rất mạnh. Đồng thời ở chiều ngược lại khi những nhóm cổ phiếu lớn này giảm giá thì sẽ kéo thị trường rất nhanh dù cho nhóm cổ phiếu còn lại có đang tăng giá đi chăng nữa.

      Mức độ tập trung cũng thể hiện ở việc giá trị vốn hóa của thị trường cũng tập trung vào một số ngành nghề nhất định. Thống kê cho thấy giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam đang tập trung nhiều vào các nhóm ngành tài chính (bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và bất động sản) với sự thống trị của các cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu bất động sản. Thống kê cho thấy rằng nhóm ngành tài chính chiếm đến hơn 55% giá trị vốn hóa của toàn thị trường, chỉ có 10 ngân hàng đang niêm yết nhưng cả 10 ngân hàng đều nằm trong top 50 các công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường. Giá trị vốn hóa của chỉ 10 ngân hàng này đã chiếm gần hơn 25% giá trị vốn hóa của thị trường. Điều đó thể hiện rằng xu hướng chung của thị trường có thể bị sai lệch rất đáng kể bởi những biến động của nhóm ngành tài chính mà đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng.

      Một đặc điểm của nhóm cổ phiếu ngân hàng đó là nhóm cổ phiếu này biến động trong mức độ tương quan với nhau rất cao. Thông thường thì nhóm cổ phiếu ngân hàng thường cùng tăng hoặc cùng giảm, thông qua đó tác động rất nhiều đến mức độ biến động chứng khoán mỗi ngày giao dịch. Việc nhận thức được đặc điểm này của thị trường sẽ giúp các bạn có cái nhìn sâu hơn đối với các biến động cũng như nguyên nhân của các biến động hằng ngày trong chỉ số chứng khoán.

Chia sẻ: