Kiếm lời từ việc hiểu vai trò của kinh tế nhà nước tại Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay có nhiều thành phần kinh tế khác nhau, tuy nhiên kinh tế nhà nước vẫn là thành phần quan trọng nhất giữ vai trò nòng cốt cho sự phát triển chung của nền kinh tế. Việc hiểu hết được vai trò của kinh tế tế nhà nước tại Việt Nam là một trong những yếu tố then chốt hỗ trợ rất lớn cho các nhà đầu tư đang muốn tìm kiếm các doanh nghiệp tiềm năng ổn định và phát triển bền vững trên thị trường.

Tóm lược:

  • Kinh tế nhà nước là một thành phần kinh tế có vai trò rất quan trọng trong đinh hướng phát triển nền kinh tế
  • Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả sẽ mang lại mức sinh lời rất lớn cho nhà đầu tư
  • Dẫn chứng tiêu biểu về sự chi phối tỷ trọng phát triển của các mã cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước đầu ngành

       Đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng cũng như các quốc gia Châu Á khác thì chúng ta có thể thấy được vai trò kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước là một điều hiển nhiên để có thể định hướng nền kinh tế theo định hướng phát triển của Chính phủ. Thông thường thì các doanh nghiệp nhà nước sẽ có hiệu quả sử dụng vốn kém hơn lĩnh vực tư nhân. Tuy nhiên, câu chuyện đầu tư của thị trường chứng khoán sẽ là một câu chuyện khác. Nếu bạn biết được kết quả đầu tư vào các mã cổ phiếu của những doanh nghiệp nhà nước trên sàn chứng khoán thì bạn sẽ suy nghĩ theo một lăng kính khác.

       Khi lựa chọn đánh giá các cổ phiếu mà nhà nước vẫn đang chiếm cổ phần chi phối đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Một điều bất ngờ là những doanh nghiệp nhà nước này cho thấy một kết quả tăng trưởng cao gấp ba lần so với chỉ số VN index.

       Điều này ngầm thể hiện rằng mặc dù những doanh nghiệp nhà nước phần lớn có hiệu quả kinh doanh thấp nhưng những doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả sẽ có mức sinh lợi cao không kém gì các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu. Giải thích cho những kết quả đó là do một số doanh nghiệp nhà nước đều là những doanh nghiệp đầu ngành nên nếu có một bộ máy quản trị tốt cộng với những lợi thế độc quyền kinh doanh được nhà nước cấp cho thì có thể tạo ra một mô hình có mức sinh lời rất cao và ổn định. Hơn nữa các doanh nghiệp nhà nước cũng là các đơn vị có thể tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ từ hệ thống các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng thương mại nhà nước. Những công ty tiếp cận được nguồn vốn sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng đồng thời gia tăng mức độ sinh lời của cổ phiếu trong dài hạn.

Biểu đồ: Danh mục các cổ phiếu nhà nước so với VN index

       Hãy xem lại đâu là những doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu cổ phần chi phối trong chỉ số VN index. Đó là cổ phiếu đầu ngành sữa VNM, cổ phiếu đầu ngành nhựa BMP, cổ phiếu đầu ngành công nghệ FPT, cổ phiếu đầu ngành cảng biển GMD, cổ phiếu đầu ngành ngân hàng VCB, cổ phiếu đầu ngành dược DHG, cổ phiếu đầu ngành năng lượng GAS, cổ phiếu đầu ngành bảo hiểm BVH và cổ phiếu đầu ngành phân bón DPM.

       Những cổ phiếu có vốn hóa lớn sụt giảm giá trị nhiều nhất trong những năm qua như HAG, OGC, ITA, KBC đều là những doanh nghiệp tư nhân chứ không phải doanh nghiệp nhà nước. Bảng bên dưới thể hiện các mã cổ phiếu vốn là doanh nghiệp nhà nước nhưng đạt mức tăng trưởng giá cổ phiếu rất cao trong 10 năm qua.

Bảng: Danh sách các cổ phiếu nhà nước có mức tăng trưởng dài hạn

Tên công ty

Mã cổ phiếu

Mức tăng giá cổ phiếu trong 10 năm

CTCP Sữa Việt Nam

VNM

2257%

CTCP TRAPHACO

TRA

1050%

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

NTP

701%

CTCP Dược Hậu Giang

DHG

653%

CTCP Bảo Minh

BMI

247%

       Từ những dẫn chứng trên cho chúng ta thấy được vai trò then chốt của kinh tế nhà nước đối với sự phát triển ổn định của nền kinh tế nói chung. Hơn hết, mỗi thành phần kinh tế đều đóng một vai trò nhất định trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế, tuy nhiên kinh tế nhà nước vẫn luôn giữ vai trò chủ đạo để giải phóng mọi năng lực của nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của các thể chế thị trường. Các doanh nghiệp nhà nước đóng góp một tỷ trọng to lớn ở cả thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Do đó, việc hiểu vai trò quan trọng của thành phần kinh tế này giúp nhà đầu tư rất nhiều trong việc lựa chọn danh mục đầu tư của mình.