Xu hướng đầu tư quỹ chỉ số - ETF (P.3): Xu hướng của các quỹ đầu tư chỉ số ở Việt Nam – Quỹ ETF Nội

      Mặc dù, là một sản phẩm khá mới với thị trường chứng khoán Việt Nam, tuy nhiên quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường sản phẩm chứng chỉ quỹ ETF tăng rất nhanh trong những năm gần đây. Mặc dù thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường quản lý quỹ của Việt Nam chưa phát triển so với nhiều nước trong khu vực, nhưng hiện nay có rất nhiều quỹ ETF cả trong và ngoài nước có quy mô tổng tài sản quản lý rất lớn đang hiện diện.

      Hiện tại, thị trường có 4 quỹ ETF lớn đang đầu tư xây dựng các danh mục đầu tư thụ động vào thị trường Việt Nam, bao gồm hai quỹ nước ngoài là quỹ ETF VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) và quỹ FTSE Vietnam ETF và hai quỹ nội là VFMVN30 ETF và SSIAM ETF…

      Thực tế, thị trường có nhiều quỹ ETF khác đang đầu tư vào thị trường Việt Nam như iShares MSCI Frontier 100 ETF hay quỹ KIM Kindex Vietnam VN30 ETF. Tuy nhiên, do quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF chỉ đầu tư một phần vào thị trường Việt Nam bên cạnh những quốc gia khác, hay quỹ KIM Kindex Vietnam VN30 ETF thì tạo lập quỹ ETF thông qua việc mua chứng chỉ quỹ của VFMVN30 ETF, nên ở đây chúng ta sẽ không thảo luận những quỹ trên. Thay vào đó chúng ta sẽ chỉ tập trung vào 4 quỹ ETF độc lập ở trên.

Biểu đồ: Quy mô các quỹ ETF trên thị trường Việt Nam

      Trên đây là quy mô của các quỹ ETF trên thị trường Việt Nam. Dưới đây sẽ là phân tích chi tiết 4 loại quỹ cơ bản sau: Quỹ nội bao gồm VFMVN30, VNX50 và quỹ ngoại bao gồm VNM và FTSE.

Quỹ ETF nội – Quỹ ETF VFMVN30

      Quỹ ETF VFMVN30 là quỹ ETF nội đầu tiên của Việt Nam, với nguồn vốn huy động lần đầu là 50 tỷ đồng, do công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) quản lý và phát hành ra công chúng. Kết quả tăng trưởng của chỉ số tham chiếu VN30 sẽ được Quỹ ETF VFMVN30 mô phỏng, sau khi trừ đi các chi phí của quỹ. Thông thường, giá trị danh mục của quỹ không thấp hơn 95% giá trị danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu VN30.

      Chỉ số VN30 là chỉ số chứng khoán được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) xây dựng. Chỉ số này do 30 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn hàng đầu. Vào cuối năm 2019, tổng tài sản quản lý đã đạt tới hơn 400 triệu đô la. Mặc dù quỹ ETF VFMVN30 chỉ mới ra đời vài năm nhưng đã có tốc độ tăng trưởng tổng tài sản quản lý rất nhanh.

Biểu đồ: Tăng trưởng AUM của quỹ VFMVN30 ETF giai đoạn 2015 – 2019