Cổ phiếu tiêu biểu năm 2019: Ngành xây dựng kém tăng trưởng khiến cổ phiếu CTD “lao dốc”

Những khó khăn chung của ngành xây dựng năm 2019 đã khiến cổ phiếu CTD có một năm kém tăng trưởng khi giá cổ phiếu sụt giảm mạnh trong năm