Cổ phiếu tiêu biểu năm 2015: Cổ phiếu PPC sụt giảm khi ngành điện gặp nhiều khó khăn

Cổ phiếu PPC của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại là cổ phiếu tiêu biểu chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn của ngành điện năm 2015