Cổ phiếu tiêu biểu năm 2017: Ảnh hưởng của giá nguyên liệu đầu vào khiến cổ phiếu BMP sụt giảm

Ngành công nghiệp đã có một năm tăng trưởng khó khăn do tác động của việc phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu và cổ phiếu BMP là một trong những cổ phiếu sụt giảm tiêu biểu trong năm 2017